آجر نسوزنما،علت استفاده از آجر نسوز در نما،کارخانه آجر نسوز،آجر نما نسوز سنتی،آجر نسوز رستیک،آجرنما نسوز،آجر نسوز مخصوص مناطق گرمسیر،مزایای آجر نسوز نما،آجر نسوز چیست؟

آجرنمانسوز،ترکیبات آجر نسوز ،وتمام موارد مربوط به آجر نسوز .

آجرنسوز

آجرنسوز از ترکیب خاک چینی* kaolin*ونسوز شکل میگیرد ،وعلت اصلی متراکم بودن آجرنسوز همان استفاده از خاک چینی در آن میباشد که تراکم و ظرافت رادرساختار آجرنسوز نشان میدهد.عامل اصلی تفاوتاجرنسوزبادیگر آجرنماها تولیدآجرنسوز دردمای ۱۵۰۰_۱۴۰۰درجه سانتیگرادمیباشد،که باعث استحکام وماندگاری بالای آجرنمانسوز میشود،همین مقاومت بسیاربالا در مقابل تغییر رنگ اجرنمانسوز وشوره نزدن عامل اصلی جایگزینی آن نسبت به آجرنماهای دیگر درنماهای داخلی و خارجی ساختمانهامیباشد.یکی ازویژه گی های اصلی آجرنسوزازنظرفیزیکی وشیمیایی آندر دمای بالامیباشد،که درنخست ازآجرنسوزدر ساخت شومینه ها وکورها استفاده می شد،وباگذشت زمان وباپی بردن به زیبایی وهمین استحکام آجرنسوزدر اشکال وابعادگوناگون طرفداران زیادی رابرای خوددرزمینه های نمای ساختمانها پیداکرده است.وهرروزه درحال گسترش وپیشرفت در صنعت آجرنمانسوز ساختمان میباشد،باوجود کانی های معدنی خاص درخاک نسوز موجود در آجرنمای نسوز علت اصلی مقاومت بالای این محصول بوده که آجرنسوز باداشتن زیبایی در رنگ ظاهری که درتولید آن بدست می آید طرفداران بسیاری درطراحی های داخلی و خارجی ساختمانها شده است.

آجرنمانسوز به غیراز زیبایی در رنگ وابعاد میتوان از عایق بودن آن در برابر سرما و گرما که از اتلاف انرژی جلوگیری میکند راعلت اصلی پراستفاده بودن دررنمای ساختمان دانست ،البته کلمه نسوز فقط به معنای مقاومت آن در برابر آتش سوزی نمی باشد ،بلکه مقصود مواد معدنی که در ترکیبات استفاده شده میباشد.

مزایای آجرنمانسوز

*استحکام ومقاومت بالا

*عایق در برابر سرما و گرما

*تنوع رنگی بالا

*مقاوم در برابر فرسایش وپوسیدگی

*اتصال راحت به سازه

*زیبایی منحصر به فرد

*عایق صوتی

*وزن پایین

*تنوع در سایز

*بادوام وماندگار

*جذب دوغاب بالاو عدم استفاده از اسکوب

*بدون شوره وسفیدک

*تنوع بالا دراجرای آن در نماکاری