آجر نما سنتی_اجر کفپوش》تزئینات داخلی ساختمان،آجر نما انتیک ،دکوراتیو ،اجر نسوز شومینه_اجر نسوز دستی؛اجر نما هلندی

آجر نما سنتی،اجر کفپوش،اجر نسوز دستی ،اجر نسوز شومینه،اجر طرح هلندی،وتمام موارد مربوط به اجر نما سنتی ،اجر نسوز دستی،در مجموعه قصر آجر.

آجرنمای طرح هلندی

اجرنمای طرح هلندی باید صد در صد از خاک طبیعی تولید شود واین اجر تولید دستی میباشد،بدون شوره ونسوز میباشد،که به سادگی با چسب بر روی دیوار اجرا میشود ،وتنوع فراوانی در سایز و رنگ بندی این نوع اجر نما وجود دارد ،و در نماهای داخلی وخارجی ساختمان و کف سازی محوطه ها و شومینه استفاده میشود .