آجر نما قزاقی؛ آجر قزاقی،آجر کف سنتی،اجرقزاقی،نما سنتی ۲۰×۲۰،آجر نما رستیک، اجرنما رستیک مشکی,

آجر نما قزاقی ،اجر قزاقی ،آجر کف سنتی ،نما سنتی ،آجر نما رستیک ،اجر رستیک مشکی وتمام موارد مربوط به آجر نما قزاقی ،اجر نما سنتی .

  • آجر نما قزاقی

این نوع آجر یکی از اولیت تولیدات آجر نما در صنعت نمای ساختمان میباشد که روش تهیه آجر قزاقی در کارخانه اجر نما قزاقی ،مواد اصلی این محصول خاک رس میباشد که در حالت استاندارد با هر خاکی نباید این محصول تولید شود بلکه خاک کاملا استاندارد تولید آجر نما قزاقی که این خاک آسیاب شده و بعد با افزودن کمی آب و رطوبت با دست انسان قالب گرفته میشود ،و این خشت خام در هوای آزاد بر روی سطح زمین چیده شده تا کمی خشک شده تا بتوانند برای انتقال در کوره آجر پزی آماده شود ،واین آجر در کوره بصورت دایره مانند روی هم چیده شده و بعد از چیده شدن درب کوره با آجر و گچ و خاک بسته میشود و شعله ای که کاملا در وسط کوره که سقف گنبدی شکل دارد با نفت یا گاز روشن شده و حرارت در حدود ۸۰۰درجه سانتیگراد به این آجر قزاقی ،انتقال داده میشود تا زمانی که کاملا پخته شود ،وبعد از پخته شدن آجر دستی قزاقی و کمی از دمای کوره کم شده تا درب آجری کوره باز شود ،واین باز کردن درب کوره قوانین خاص دارد که در زمستان و هوای سرد نباید یکدفعه و به سرعت درب باز شود که سرما وارد کوره شده و سبب تغییر رنگ آجر پخته شده که در نزدیک درب کوره چیده شدن ،میشود،

  • ابعاد آجر نما قزاقی ؛◊

آجر نما قزاقی هم برای نمای ساختمان و یا کف حیاط و پیاده روها استفاده میشود حتی در نمای داخلی ساختمان و رستوران ها هم از همین آجر نمای قزاقی استفاده میشود ،که دارای ابعاد مختلف میباشد ؛آجر قزاقی ۲۰×۲۰و ۱۰×۲۰و آجر نمای پلاک ۵×۲۰یا۵/۵×۲۲ که ضخامت مختلف طبق مصرف این آجرنما تولید میشود .

  • رنگ آجر نما قزاقی ؛

آجر نما قزاقی دارای رنگبندی مختلف میباشد که این رنگ بندی در یک کارخانه آجر قزاقی استاندارد و معتبر طبق میزان حرارت وارد شده به این آجر رنگ مربوطه بدست می اید که این رنگها بصورت ،آجر نما قزاقی سفید ،گلبهی ،ابلق ،اخرا که همان قرمز پررنگ میباشد ،وقهوهای و….