آجرنسوزنما;اجر نسوز نما؛آجر نما نسوز _امریکایی؛ترکیب _اجر نسوزنما ،با سنگ در نمای ساختمان;تولید اجر نسوز نما;قصر_اجر

آجرنسوزنما ، اجر نسوز نما، آجر نما نسوز ، اجر نسوز،آجرنسوز شاموتی،اجرنما نسوز قصر،طرح جدید اجر نسوز نما،تولید اجرنما نسوز،اجرنسوزنما_رستیک،اجر نما نسوز انتیک ،اجر نسوز نما صخره ای ،آجرنسوزنما کف ،ابعاد اجر نسوز نما ،فروش اجر نسوزنما، وکلیه موارد مربوط به آجر نسوز ،در وب سایت قصر اجر ،موجود میباشد.

اجر نسوز نما، در زیبایی نمای یک ساختمان تاثیر زیادی دارد ،البته این زیبایی در نوبت اول بستگی به کیفیت اجر نسوز نما دارد. عامل بعدی برای زیبای نمای ساختمان با آجرنسوز نما نحوه اجرای این اجر نسوز در پروژه نماکاری میباشد، اجرای نماکاری با اجرنسوزنما،به چند عامل بستگی دارد،ابتدا نماکار یا همان استاکار برای اجرای نما بسیار عامل مهمی میباشد.بعد از فراهم کردن یک نماکار ماهر و حرفه ای ،طراحی نقشه نمای پروژه میباشد ،که طراحی چه از طریق مهندسین و چه معماران و….بسیار تاثیر در زیبایی نمای یک ساختمان با اجرنسوزنما را دارد.در طراحی نما با استفاده از آجر نسوز نما ،میتوان با ترکیب کردن چند رنگ در نمای ساختمان و با استفاده از ابعاد مختلف در اجر نسوز ،مانند تلفیق ابعاد اجر نسوزنما ۱۰×۶۰ سفید ،با اجر نسوز نما ۷×۳۱انگلیسی  ،میتوان با ایجاد باکس با استفاده از اجر نسوز ۱۰×۶۰ زیبایی فوق لعاده ای در نمای ساختمان خلق کرد ،البته همه اینها بستگی به طرح و نقشه و اجرای نماکار دارد .

ترکیب اجرنسوزنما با سنگ

سنگ در نمای ساختمان برای سنگ زیر کار حتما استفاده میشود ،اما از همین سنگ نما میتوان در دور پنجره و ستون ها استفاده کرد و با ترکیب اجر نسوز نما جلوه زیبا به نمای ساختمان میدهد .البته از سنگ در نماکاری ساختمان نباید زیاد و یا در ابعاد بزرگ استفاده شود ،چراکه سنگ جذب اب بسیار پایین دارد که دوغاب استفاده شده در کار بعد از مرور زمان نمیتواند تحمل وزن سنگ را داشته باشد ،واین امر سبب جداشدن سنگ از نمای ساختمان میشود ،بخاطر همین همیشه برای استفاده از سنگ از اتصال سیم فلزی در پشت سنگ استفاده میشود که این روش هم کمکی صد در صدی به نگه داشتن دوغاب و ملات از سنگ نمیکند ،باز هم احتمال افتادن و جداشدن سنگ از نما زیاد میباشد ،پس هر چه کمتر از سنگ در نمای ساختمان مخصوصا سنگهایی در ابعاد بزرگ با وزن سنگین استفاده شود ،امنیت برای نمای ساختمان شما بعد از گذشت زمان بیشتر میباشد.

اجر نما

در نماکاری ساختمان اجر نما که در انواع بسیار زیادی هم در حال حاضر در دسترس هستند ، مثل اجر نما نسوز،آجرنما شیل، آجر نما قزاقی، آجرنما نسوز انتیک، اجرنسوزنما، که از نظر زیبایی در رنگ با سنگ برابری میکنند حتی رنگهای بیشتری در آجرنسوز نما وجود دارد که در سنگ نمیبینیم ،با استفاده از آجر نما ،اجرنسوزنما،اجرنما نسوز در نماکاری ساختمان بخاطر جذب آب بالای این اجر نما باعث میشود دوغاب و ملات را کاملا جذب کنند و با گذشت زمان امکان جداشدن از نمای ساختمان را ندارد .پس میتوان با اطمینان گفت که آجرنما ،آجرنسوزنما ،آجرقزاقی، در نماکاری ساختمان کاملا استاندارد و مطمئن وشیک و زیباتر از هر نمایی میباشد.