آجرنما؛آجر؛اجر نسوز؛آجر قزاقی؛اجرقزاقی؛اجر نسوز؛بالاترین کیفیت,زیباترین رنگ در ایران ؛

مجموعه قصر آجر با تولید انواع آجرنما, آجرنما نسوز؛آجربا بالاترین کیفیت و در زیباترین رنگ فروش در سراسر ایران ،محصولات آجرنمای این مجموعه عبارتند از؛آجرنسوز انگلیسیA1با کد S06, آجرنمانسوزانگلیسی با رنگ قرمز روشن A2, آجرنسوزقرمزانگلیسی راندوم کد S08,اجر نسوز آنتیک,درتنوع رنگهای مختلف با کیفیت تضمینی؛آجرنسوزشیل آنتیک؛آجرنمانسوزصخره ای با رنگبندی بسیار زیبا؛اجرنسوزرستیک در رنگ و ابعاد مختلف ؛آجرنسوز قهوه ای,کدS11,اجر نسوزسفید,اجر نسوز سفید صدفی,آجر شیل راندوم,

در این مجموعه کلیه آجرنما و اجرنسوز و اجرشیل با کیفیت تضمینی تحویل خریدار داده میشود