آجرنمای ارزان بخرید.آجرنسوزارزان

در مجموعه قصر آجر یکی دیگر از عوامل مهم آن قیمت محصول با کیفیت میباشد ،که سرلوحه کار این مجموعه سود کمتر ،فروش بیشتر میباشد،که با در نظر گرفتن انصاف و مدارا کردن با مشتریان در کسب کار امروزی باعث جلب رضایت مشتریان شده است که موجب افتخار این مجموعه میباشد .البته این نوع کسب و کار را میتوان تبلغات دراز مدت نام گذاشت .درمجموعه قصرآجرتمام کارشناسان وپرسنل درزمان تولید آجرنماحرفه ای ترین کوره پزها با سالها تجربه در اختیار دارد.که در پخت آجرنما تمام مراحل برای تولید یک آجر استاندارد رعایت شود،بعدازآماده شدن آجرنما،ازجمله آجرنسوز،آجرشیل و کلیه تولیدات در هنگام بسته بندی و در کارتن گذاشتن آجرتولید شده،باکارشناسان حرفه ای هر قالب آجرنما با کد مربوطه جدا شده و در ضمن آجری که از هر لحاظ ایراد داشته باشد از چشم آنها دور نمیماند و از بقیه محصول جدا میشود.وبعدا دور ریخته میشود.

این روند از تولید تا بسته بندی یکی از مهمترین کارهایی هستند که مجموعه قصر آجر دقت فراوانی از خود نشان میدهد ،که خریدار این محصولات بابت هر قالب آجری که میخرد کاملا سالم وبدون عیب و ایراد میباشد .

در صورتی که خیلی از تولید کنندگان آجرنماهمچین دقتی را نمیکنند ،چون این کار از سود اضافی آنها کم میشود .پط در هر کارتن میتوانند دو سه عدد آجری که باید دور ریخته شود را به مشتری داده و این همان تفاوت عمده قصرآجر میباشد که کاملا به نفع مشتری میباشد که خیلی از مصرف کنندگان این مورد را اصلا نمیبینند وفقط قیمت محصول را در نظر میگیرنند .اینها در اصل با این روند هزینه های کاما اضافی هستند که به چشم مشتری نمی آیند که در پایان کار متوجه این مشکل میشوند .

بیاید در خرید آجرنمای ساختمان خود دقت کنیم وکیفیت ها را با هم مقایسه کنیم