آجرنما/اجر نسوز نما؛اجر نما نسوز؛آجر نسوز؛نماکاری/نکات مهم در مورد نماکاری اصولی در ساختمان/

نماکاری؛آجرنما

نماکاری ساختمان با آجرنما وتمام موارد مربوط به نماکاری .آجرنما در نماکاری ساختمان،یکی از استانداردترین نمای ساختمان استفاده از آجرنما میباشد .

مراحل استفاده از آجرنما در نماکاری

۱. اولین و مهمترین مرحله در نماکاری با آجرنما انتخاب آجرنمامیباشد ،آجرنما در حال حاضر در کشور ایران دارای چندین نوع و رنگ میباشد .از جمله این آجرنما میتوان از آجرنسوز؛آجرنمانسوز؛آجرنماشیل؛آجرنماقزاقی،آجرنماسنتی؛آجرنماآنتیک؛آجرنماصخره ای؛ آجرنمارستیک؛نام برد که هر کدام از این آجرنما دارای ابعاد گوناگون مانند آجر نسوز۳۱×۷؛۵/۵×۲۶؛۱۰×۱۰؛۲۰×۲۰؛۱۰×۶۰؛که همه آجرنمای نام برده این ابعاد را دارند که در طراحی نما بسیار مهم هستند.

انتخاب آجر باید یا با طراحی معمار و مهندس طبق نقشه باشد یا اگر اطلاع کمی از انواع آجرنما دارید ،خودتان میتوانید طرح نمای خود را انتخاب کنید.

البته در انتخاب نما حالا با آجر شیل ؛یا آجر قزاقی؛یا آجر نسوز یا هر گونه از آجرنماهای موجود که مد نظر شما هستند باید به راهنمایی فروشنده آجرنما باشد که دفتر قصرآجردراصفهان ؛قصرآجردرکرمان؛قصرآجردرتهران؛یا هرشهری میتواند بهترین پیشنهاد را برای یک نمای آجری زیبا درمقابل شما بگذارد.

نماکار؛استاکارآجرنما

۲. انتخاب نماکار یا همان استاکار حرفه ای برای چیدن آجرنمای انتخاب شده در نمای ساختمان شما میباشد؛یک نماکار حرفه ای و کار بلد میتواند جلوه زیبای نمای ساختمان شما را چند برابر کند ؛مجموعه قصر آجر دادای نماکارا مجرب و کاربلد بسیاری میباشد که به شما معرفی میکند؛اعتماد به یک دفتر یا نمایشگاه آجرنما مثل قصر آجر میتواند خیال شمارا بابت چیدن آجرنما در ساختمان شما را راحت کند.

سنگ زیرکار آجرنما

۳. آجرنمادر نمای ساختمان حتما باید از سنگ برای زیر کار استفاده شود؛و اصولا سنگ زیر کار باید از نظر رنگ درست انتخاب شود که در نظر اول خود را نشان دهد .و رنگ آجرنما انتخابی شما و سنگ باید با هم متفاوت باشد که به زیبایی نمای ساختمان کمک کند .

آجرال برای نماکاری

۴. در نمای ساختمان با آجرنما ،برای دور پنجره ها و سر دیوارها و هر جایی که گوشه و ستون و در دارد ،منطقی تر این است که از آجر ال استفاده کنیم ،آجر ال شکل ظاهری آن بصورت L میباشد که کاملا در دور در و پنجره جای میگیرد و نمای ساختمان شما را زیبا تر میکند ،که از آجر ال در بالای دیوارها هم برای زیبایی و جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل آجرنما استفاده میشود.

بندکشی آجرنما

۵. آجرنما در نماکاری ساختمان به چند روش چیده میشود که در تمام این روشها بین هر آجر یعنی بالا وپایین آجر بند میخورد و فاصله ایجاد میشود .که جدیدا به علت تنوع در ابعاد آجرها و بزرگتر شدن اباد آجرنما بند بین آجرها در چهار طرف آجرنماو حدودا از ۵میلیمتر تا ۲ سانتیمتر رعایت میشود،این بند بین آجر نما در پایان کار نماکاری باید حتما با مواد اصولی بندکشی ،ملات آماده ،باید توسط فردی بند کش کاملا دقیق بند کشی شود و درزهای بین آجرها پر شود .این بندکشی با ملات آماده استاندارد باعث جلوگیری از ورود رطوبت به داخل شیارها شده و از شوره زدن جلوگیری کرده و از پوسیدن و سوراخ شدن آجرها در مدت زمان طولانی جلوگیری میکند.

شستشوی نما،نانو

۶. شستشوی نما و استفاده از نانو در پایان نماکاری یکی از کارهایی است که باعث محکم کاری نماکاری شما میشود .نانو جلوی کثیف شدن وشوره زدن نما را میگیرد .و نمای ساختمان شما با پوشش نانو ضد آب میشود ،ودیگر با مرور زمان آلودگی و گرد وغبار در نمای شما نفوذ نمیکند که این روش برای نماکاری با آجرنما الزامی میباشد که مجموعه قصر آجر تمام موارد مربوط به شستشوی نما ونانو را برای شما انجام میدهر ،ودر پایان کار یک نمای کاملا محکم و تمیز و زیبا را به شما تحویل میدهد،

/با قصر آجر بهترین نمای ساختمان را برای خود بسازید/