آجر نسوز شاموتی_مراحل تولید آجر نسوز شاموتی

آجرنسوز شاموتی و مراحل تولید آجرنسوز شاموتی در کارخانه آجرنما و تمام موارد مربوط به آجرنسوز شاموتی وفرایندتولید آجرنسوز شاموتی.

از روزگار گذشته انسانها برای ایجاد سرپناه و ساختن آن با استفاده از خاک و ترکیب آن با آب و با پختن و حرارت دادن آن توانستن به شکل ساده ای آجر تولید کنند،که با گذشت زمان آجر به صورت پیشرفته تر و با افزودنی هایی به خاک بصورت کاملتر تولید شده است.که آجر نما هم با گذشت زمان در خط تولید و استفاده در ساختمان وارد شده ،که در حال حاضر یکی از همین آجر ها همان آجرنسوزمیباشد که یکی از این تولیدات آجر نسوز ،آجرنسوز شاموتی میباشد ،که با ترکیب اکسیدسیلیسیوم(sio2)واکسیدآلومینیوم(AL2O3)ساخته میشود،که در آجر شاموتی مقدار(sio2),استفاده شده ۵۰ تا ۸۵ درصد است ،و میزان AL2O3استفاده شده ۱۰ تا۴۵ درصد میباشد.وحداکثر۳درصدFe3O3و۳%TiO2وبه مقدار کمی اکسید منیزیم و اکسید کلسیم واکسیدسدیم واکسیدپتاسیم است،که رس یا شاموت پخته شده از رس بعنوان مواد اولیه تشکیل دهنده آن میباشد.

مواداولیه آجر شاموتی رس است که مقداری از رس باید در عملیات پیش پخت قرار گیرد ودر درجه حرارت ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰در کورهای دوار یا کوره های تونلی انجام میشود.واین محصول بدست آمده شاموت نام دارد.که خرد و دانه بندی میشود و بعد از ان با مقدار مناسبی رس و آب مخلوط میشود و به مرحله بعدی یعنی شکل دهی و خشک کردن و پختن میرود .و آجر شاموتی در دمای ۱۲۵۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد بدست میآید