آجر نما رستیک؛ اجر رستیک نسوز،آجر نما رستیک مشکی،آجر قزاق ،آجر قزاقی رستیک، آجرنما رستیک قزاقی،آجر رستیک سفید

آجر نما رستیک ،اجر رستیک نسوز و تمام موارد مربوط به اجر نما رستیک.

اجر نما رستیک نسوز؛

تولید آجر رستک نسوز در ابتدا آجر نما نسوز در رنگ و ابعاد مختلف تولید شده وبعد از تمام شدن مراحل تولید اجر نسوز نما ،این محصول با دستگاهی با فشار آب روی آجر نسوز یک مراحلی انجام میشود که سطح آجر نما نسوز بصورت دانه دانه شدن و نا منظم کردن این آجر نسوز شکل زیبایی را بدست می آورد که این فرآیند تولیدی آجر نما نسوز رستیک میباشد ،که بعد از پایان این مرحله و پس از خشک شدن اجرنما رستیک در کارتن چیده شده و بسته بندی میشود .

اجر نسوز رستیک را خیلی از کارخانه ها تولید میکنند که کیفیت اکثر محصولات بسیار پایین و آجرنما رستیک بصورت ضعیف ودر معرض شکسته شدن میباشد ،که در این صورت ننی توان گفت که همه آجرنما ی رستیک دارای کیفیت یکسان میباشند ،بلکه کارخانه ای میتواند آجرنما رستیک با کیفیت تولید کند که آجر نسوز کاملا سالم و درجه یک را برای مرحله رستیک شدن انتخاب کند ،که با جریان فشار آب قوی از بین نرود یا ترک نخورد .

آجر نما نسوز رستیک در رنگهای مشکی ،سفید ،قهوهای ،قرمز….و تمام رنگهای موجود در آجر نما نسوز تولید میشود که دارای ابعاد گوناگون میباشد،