آجر نما سنتی_آجر کفپوش》تزئینات داخلی ساختمان،آجر نما انتیک ،دکوراتیو ،آجر نسوز شومینه_آجر نسوز دستی؛آجر نما هلندی

آجر نما سنتی،اجر کفپوش،اجر نسوز دستی ،اجر نسوز شومینه،اجر طرح هلندی،وتمام موارد مربوط به آجر نما سنتی ،آجر نسوز نما دستی،در مجموعه قصر آجر.

آجرنمای طرح هلندی

آجرنمای طرح هلندی باید صد در صد از خاک طبیعی تولید شود واین آجر تولید دستی میباشد،بدون شوره ونسوز میباشد،که به سادگی با چسب بر روی دیوار اجرا میشود ،وتنوع فراوانی در سایز و رنگ بندی این نوع آجر نما وجود دارد ،و در نماهای داخلی وخارجی ساختمان و کف سازی محوطه ها و شومینه استفاده میشود .