اجر قزاقی؛آجرنما قزاقی؛آجر سنتی؛آجر پلاک قزاقی؛

اجر قزاقی،آجر نما قزاقی ،اجر سنتی ،آجر پلاک قزاقی ،وتمام موارد مربوط به آجر قزاقی ،اجر نما سنتی ،در مجموعه قصر آجر رادکانی موجود میباشد .

قصر اجر رادکانی ،بزرگترین مرکز فروش اجر نما سنتی،اجر قزاقی ،اجر دستی که با خاک رس و بصورت سنتی ودستی تولید میشود ،که با نازلترین قیمت موجود میباشد.

رنگهای اجر قزاقی بصورت اجر قزاقی سفید ،اجر قزاقی پوست پیازی،اجر قزاقی ابلق،اجر قزاقی اخرا،اجر قزاقی گلبهی که در ابعاد مختلف تولید میشود،ابعاد اجر قزاقی عبارت است از اجر قزاقی پلاک ،اجر قزاقی کف ۲۰×۲۰،اجر قزاقی کامل .