مدیریت  >   ۰۹۱۱۲۷۸۳۲۵۰

 شعبه کرمان  >   ۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵

 دفتر فروش  >  ۰۳۴۳۲۴۳۳۰۹۰

جهت سفارس محصولات و ارسال مستقیم از کارخانه  اصفهان  با شماره تماس  های مجموعه قصر آجر تماس حاصل فرمایید .با تشکر  رادکانی