اجرنما؛آجر نما نسوز؛اجر نسوز؛تنوع آجرنما در مجموعه قصرآجر

امروزه در صنعت آجرنما بیشترین تقاضا مصرف کنندگان آجرشیل بخاطر محکم بودن و رنگ طبیعی آن و قیمت مناسب میباشد،و یکی دیگر از نماهای ساختمان که پرطرفدارترین آن آجرنما نسوز،آجر نسوز میباشد، علت اصلی استقبال از این محصول در نمای ساختمان میتوان از ثابت بودن رنگ ،دوام در هر منطقه آب و هوایی سرزمین ما و زیبایی در رنگهای متنوع  اجر نسوز نماو استحکام بالای آن  نام برد .که در کارخانجات پیشرفته و استاندارد همچون قصر آجر،اجرنما نسوز ،اجرنمانسوز انتیک، آجرنما نسوز رستیک، آجرنمانسوز صخره ای، در ابعاد مختلف تولید میشود .که ابعاد در این نمونه اجرنما نسوز ،اجر نسوز نما ،آجرنسوزآنتیک،اجر نما رستیک،وآجرنما شیل ،در سایزهای ۷*۳۱_۵/۵*۲۶/۵_۱۰*۶۰_۲۰*۲۰_۱۰*۱۰_۷*۷_۴*۴تولید میشود.که از تولیدات جدید صنایع آجر قصر آجرنما نسوز ۲۰×۴۰شاموتی،وانگلیسی ،۴۰×۲۰سفیدنسوز، که  تولید محصولات آجر نسوز  ،اجرنسوز نما ،اجر نما انگلیسی، اجر نسوزشاموتی، آجرنسوزگرانیتی، آجرنسوزقهوه ای و آجر نسوز نما مشکی وآجر نما نسوز سفید و آجرشیل تولید مجموعه قصرآجر میباشد.