زیباترین رنگ آجرنما نسوز,اجر نسوز؛نماکاری با ترکیب رنگ آجرنسوز,اجر نسوز،اجر نسوز نما ,آجرشیل،،اجر قزاقی

ترکیب زیباترین رنگ در آجرنسوز ،اجرنما نسوز،آجرنمای رندوم قصر اجر

در عصربرج سازی و ویلاسازی در شهرهای بزرگ و کوچک یکی از مهمترین و با اهمیت ترین موردی که در نظر اول هر بیننده ،چه خریدار چه طراح و حتی مردم رهگذر را به خود جلب میکند ،نما،نمای بیرونی یک مجتمع و ویلا میباشد.

به خاطر همین موضوع ،تمام کارهایی که برای ساختن یک مجتمع ساختمانی مهم و با اهمیت است را هر معماری انجام میدهد ،اما بیشترین جایی که در یک ساختمان در پایان کار دیده میشود ،ظاهر ،بیرون و داخل ساختمان میباشد که نظر خریدار را به خود جلب میکند .

در ابتدا نمای بیرون ساختمان اولین نکته ،در زیبایی یک مجموعه ساختمانی میباشد که تاثیر زیادی در دیدگاه خریدار دارد که طراحان و معماران و مهندسین ساختمان باید بیشترین دقت را در این موضوع اختصاص دهند.

آجرنسوزنما ،اجرنما نسوز،اجر نسوزنما،در صنعت آجرنمای امروزی با رنگهای مختلفی تولید میشوند که هر کدام زیبایی خاص خود را دارد ،که نسبت به نگاه خریدار متفاوت میباشد .

شاید بتوان گفت که پر طرفدارترین نوع آجرنمای ترکیبی در آجر نمای سنتی یا آجرنمای شیل و آجرنسوز.آجرنمای رندوم شاموتی واجر نسوز  رندوم قرمز یا همان اجر نما نسوز انگلیسی یااجرنما نسوز آمریکایی، در آجرنمای نسوز ،ودر آجر نما شیل و اجرنما قزاقی، هم ایجاد بازی رنگ در نما که توسط نماکار حرفه ای زیباتر هم به چشم می آید .

در مجموعه قصر آجر ،آجر نسوز،اجر شیل،اجر نسوز نما، در چند کد و بسته بندی به مصرف کنندگان ارائه میشود ،که بیشترین طرفدار این آجرها همان آجرنمای رندوم، میباشد که در یک کارتن آجر نما نسوز،  چند رنگ با نظر کارشناسان این مجموعه در کنار هم چیده میشوند .که در هنگام کار کردن توسط نماکار خیلی آسانتر نصب میشود چون این بازی رنگها در یک کارتن چیده شده و نیاز به جداکردن تک تک آجر ها توسط نماکار نمیباشد و سرعت کار نماکار هم بالا میرود .

بعد از نصب این بسته بندی های ویژه زیبایی چند برابری به نمای ساختمان توسط کنار هم گذاشتن رنگهای تیره و روشن که در اصل در یک طیف رنگی خاص هستند .جلوه زیبایی به نمای ساختمان میدهد .

که با این روش نیازی به ترکیب سنگ رنگ مخالف آجرنما نمیباشد چرا که این رنگ بندی هر زیبایی که بیننده میخواهد را به چشمهای او میدهد.