اجر نما ،آجر نما،بهترین آجر نسوز نما ؛رنگ آجرنما، اجر شیل؛آجر نسوز؛اجر نسوز

اجر نما، آجر نما نسوز ،آجر نسوز ،اجر نسوز نما، رنگ اجرنما نسوز ،وتمام موارد مربوط به اجر نما نسوز ،اجر شیل ،اجر نسوز ،و دسته بندی آجر نسوز نما در کارخانه قصر اجر .

یکی دیگر از عوامل موثرومهم در زمینه آجرنسوز وآجرشیل همان رنگ آجرنما میباشد.که هر کد محصول آجر نما قصر در کارخانه بصورت جداگانه که یک رنگ خاص در کارتن وکیوم میشود ،ویا بصورت رندوم که در یک کارتن چند رنگ بصورت منظم چیده میشود که برای تشخیص رنگبدی در کارتن اجر نسوز نما با کارشناسی و نظم خاصی صورت میگیرد که زیبایی در نمای اجرا شده ساختمان به چشم بیاید و دلنشین باشد.

مجموعه قصر آجرکلیه محصولات خود را طبق رنگ آجر کد بندی کرده است .وتمام این کدبندی و بسته بندی با اصول و رنگ خاص بخاطر این میباشد که، خریدار در هنگام سفارش مثلا؛ آجر نسوز انگلیسی کد A08 رادر نمایشگاه قصرآجر انتخاب کرده است ،دقیقا همان رنگ به خریدار تحویل داده میشود.در آجر نسوز یکی از مهمترین عامل در تصمیم گیری مشتریان برای خرید نهایی همان طیف رنگ آجرنسوز میباشد،که نظرمشتری را به خود جلب میکند.کارشناسان و مهندسین قصر آجر با در نظر گرفتن کیفیت تولید و ارائه یک محصول استاندارد وتمام جوانب تولید آجر نما نسوز با اصول برنامه ریزی شده ،در زمینه کد گذاری طبق رنگ و نوع جنس محصول اجر نما، بیشترین دقت خود را متمرکز رنگ آجر میکنند ،تا آنچه را که خریدار انتخاب کرده ،دقیقا همان رنگ با کد مربوطه در اختیار خریدار قرار گیرد.که تمام این روشهای برنامه ریزی شده سبب رضایت خریداران از مجموعه قصر آجر شده که هدف اصلی مجموعه قصر آجر همین رضایت مشتریان میباشد.