طراحی داخلی ساختمان,نما داخلی سنتی با آجر،آجر نسوز آنتیک،آجر نما رستیک برای داخل ساختمان،نماکاری داخلی با آجرنما سنتی،

استفاده ازآجرنسوزدرطراحی وتزئینات داخلی،نما داخلی با آجرنما آنتیک ،نما مدرن آجر رستیک ،آجر قزاقی برای نما،و تمام موارد مربوط به نما آجری ساختمان ،

آجرنسوز بخاطررنگ بندیهای متفاوت و دارای ابعاد مختلف مورد توجه تمامی طراحان ومعماران درایجاد نمایی زیبا در داخل ساختمان بسیار مورد استفاده قرارگرفته است .آجرنسوز بخاطر استقامت بالاو ثبات رنگ این محصول بیشترین استفاده را نسبت به آجرهای خاک رس و شیل و قزاقی رادر دکوراسیون داخلی ،به خود اختصاص داده است .که بیشترین استفاده این محصول در دکوراسیون داخلی میتوان در فضای بین کابینت،پشت TV,در راهروی ورودی ساختمان ،ونسبت به سلیقه و طراحی میتوان در هر جای در داخل ساختمان از آجر نسوز ونسوز آنتیک و آجر نسوز رستیک استفاده کرد که با استفاده از این محصول در فضای داخلی ساختمان محیطی گرم و دلنشین در درون خانه های اکثر کسانی که به فضای داخلی منزل خود اهمیت میدهند جا گرفته است .با تنوع بی همتا محصولات قصر آجر میتوان بهترین فضای داخلی دلنشین را در منازل ایرانی ایجاد کرد