فروش آجرنسوز؛آجرنمانسوزقرمز؛آجرنسوزآمریکایی

فروش آجرنسوز بستگی به کیفیت بالای آجرنسوز و آجرنسوز با ضمانت کتبی به دست مشتریان را دارد .تولید هر کارخانه آجرنمای نسوز را نمیتوان با ضمانت تحویل مشتری بدهند .بلکه آجرنسوز بعضی از کارخانهایی که در انتخاب و خرید خاک نسوز و داشتن کوره های استاندارد .وتولید یک آجرنمای نسوزباکیفیت بالا و دقت در بسته بندی این آجرنسوز عاملی میشود که فروشندگان آجرنسوز بتوانند با ضمانت کتبی آجرنشوز را به دست مشتریان برسانند .

آجرنسوز با کیفیت عالی ؛بعد از آب خوردن و کار کردن این آجر نسوز با دوغاب نباید شوره دهد ؛آجرنسوزنباید تغییر رنگ دهد ؛آجرنسوز باید عاری از هر گونه سفیدک و آهک باشد که در زمان نماکاری باعث ترک خوردن و پودر شدن از حاشیه ها این آجرنسوز شود .

از اینکه آجر نسوز پرمصرف ترین آجرنمادرنماکاری شده است بخاطر همین شوره نزدن آجر و پایداری رنگ ؛مقاوم بودن آجرنسوز ؛دارای وزن استاندارد بودن آجرنسوز؛استقامت بالا در برابر سرما و یخ بندان شدید آجرنسوز .وثبات رنگ در برابر نور مستقیم افتاب میباشد که این عوامل اعتبار آجر نسوز را نسبت به دیگر آجرنماها و سنگهای نمای ساختمان بالا برده است .

البته همه این موارد در صورتی باعث بوجود آمدن یک نمای زیبا و با استقامت با آجرنمای نسوز میشود که کارخانه های آجرنسوز رعایت تمام مراحل و خاک و پخت و مواد افزودنی به این آجر را رعایت کرده و بعد تحویل خریدار آجرنما نسوز بدهد .میتوان گفت که بعضی از کارخانه های آجرنمای نسوز فقط قصد تولید و درآمد زائی را دارند دیگر به فکر کیفیت آجر نسوز نمیباشند .

صنایع قصر آجر بهترین انتخاب هر مشتری و معمار و ساختمان سازی برای خرید نمای آجرنسوز میباشد .زیرا مهمترین عامل در مراحل تولید ایجاد کیفیت بالای آجرنسوز میباشد .که با خرید هر مشتری تبلیغی شود برای فروش به مشتری بعدی مجموعه قصر آجر جدا از تکستچر و کاتالوک یکی از مهمترین جلب اعتماد و نشان دادن کیفیت آجر نسوز به مشتریان خود آدرس خریداران قبلی که این آجر نسوز را در نمای ساختمان خود استفاده کردن را میدهند که خریدار با اطمینان کانل نمای خود را از قصر آجر بخرد