مشتریان گرامی برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده و امنیت واریز, دقت فرمایید که کلیه مبالغ واریزی را فقط به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۹۰۳۱۸۳۰۹ بانک صادرات، به نام فرشید رادکانی یادستگاههای کارتخوان در دفاتر فروش قصر آجر،به آدرس موجود در وب سایت واریز فرمایید.

در غیر اینصورت هر گونه مسولیتی ،از مجموعه قصرآجر،ازبابت پرداخت مبلغ واریزی خارج میباشد.

شماره تماس ؛    ۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵
۰۹۱۱۲۷۸۳۲۵۰

باتشکر

مدیریت قصرآجر فرشید رادکانی