آجر نسوز،اجرنما نسوز؛اجرنسوز نما؛آجر نما؛آجرنما نسوز صادراتی,اجر سفال دوغابی کرمان،اجر نسوز، قصر آجر؛اجر نما در کرمان /اجرنما تهران/اجر نما اصفهان،اجر نسوزنما در آب و هوای استان کرمان

آجرنسوز؛اجر نما،اجر نما نسوز،آجر نسوز نما،اجرنسوز نما در استان کرمان ،اجرنما در استان تهران ،اجر نسوز نما اصفهان ،وتمام موارد مربوط به آجر نسوز ،اجر نسوز نما،اجر نما نسوز،اجر نسوز،در استان کرمان،اصفهان،تهران،سراسر ایران.

اجرنسوز در نمای ساختمان در آب و هوای استان کرمان ،در کرمان که روز بسیار گرم و شبها سرد میشود هر مصالحی برای نماکاری قابل استفاده نمیباشد .چون دوام آب و هوای کرمان را ندارد .در استان کرمان  آجرنمای زرد خاک رس دوغابی و سوراخدار دوام خود را کاملا به اثبات رسانده و دوام بالایی در این منطقه آب و هوایی داشته است .به مرور زمان با پیشرفت در صنعت آجرنما با بوجود آمدن آجرنماهای نسوز ،آجرنمای شیل ،آجرنما قزاقی ،که دارای رنگهای متنوع بوده و گرد و غبار منطقه کرمان که در نماهای قدیمی آجر زرد خاک رس جذب میشده و چهره زشتی بر نما بجا گذاشته است .به همین سبب آجر نسوز و آجر نما نسوز وآجر نما شیل جای خود را به آجر زرد خاک رس داده چون دوام بالای و استقامت در برابر آب و هوای این منطقه برای آجر اثبات شده است از اینرو به سرعت آجرنسوز و آجرشیل جایگزین آجرنمای خاک رس شده است .و جلوه شهری کرمان و شهرهای اطراف آنرا بسیار زیباتر کرده است .آجرنمانسوز،آجرنماشیل به علت زیبایی رنگ و مانع شدن از جذب گردو خاک و کثیف شدن نما و با اولین بارش باران نمای آجرنسوز یا شیل کاملا شسته شده و تمیز میشود ودر برابر نور مستقیم و تابش آفتاب رنگ آجر شیل و آجر نسوز ثابت مانده و زیبایی خود را از دست نمیدهد .پس با این شرایط یک نمای اصولی و شیک وبا استقامت در شرایط آب و هوایی کرمان ،آجر نمای نسوز و آجرنمای شیل میباشد .

با وجود دفتر فروش مستقیم کارخانه آجر قصر و فروش به قیمت کارخانه در استان کرمان دیگر نیازی به خرید آجرنما ،اجرنما نسوز،آجر شیل ،از شهرهای دیگر نیست .بلکه با وجود بزرگترین مرکز فروش آجر نما در ایران ،که در استان کرمان واقع شده ودارای سه شعبه میباشد. که در استان کرمان دو شعبه و شعبه دیگر آن در اصفهان ،که کلیه تقاضای شهروندان استان کرمان را در زمینه تمام موارد مربوط به نما و آجرنما و آجرنسوز نما را بر طرف کرده و با وجود این مرکز فروش مشتریان محترم کرمانی با خیال راحت و با تضمین آجرنمای ساختمان خود را تهیه میکنند.در مجموعه قصر آجر بیش از ۳۰۰ نمونه آجر نما تولید شده و در استان کرمان دارای دو انبار میباشد. که در شهر کرمان و شهر بافت قرار دارد ,که کلیه تنوع آجرنسوز نما و آجرنماهای جدید و مدرن و طرحهای سنتی در این انبار موجود میباشد .