آجرسنتی_آجر نما سنتی ،بهترین آجر نما قزاقی،اجرسنتی چیست؟/آجر سنتی؛آجر قزاقی،اجر نما قزاقی،اجر سنتی _نما؛مشخصات آجرهای قزاقی و سنتی

آجرسنتی،آجر سنتی،اجر سنتی،آجر نما سنتی ،آجر نما قزاقی ،بهترین آجر قزاقی،اجر سنتی_نما،اجر قزاقی،اجرنما سنتی،اجر نما سنتی و تمام موارد مربوط به اجر سنتی،آجر قزاقی،اجر نما قزاقی،اجر قزاقی سنتی.

یک مطلب ساده در مورد آجر بخواهیم بگوییم , اینست که آجر , سنگی است مصنوعی که با پخته شدن خاک رس به شکل آجر و با استخوان بندی رنگ به دست می آید و ابعاد آن طبق احتیاج ما قابل تغییر است.

در کشور ما ایران در هر منطقه ای که سنگ کم بوده خاک خوب برای آجرپزی در دسترس بوده مصرف آجر صورت گرفته است.

که برا ی کف ساختمان از آجری به نام اجر ختایی، به ابعاد اجر کف 20x20x5 سانتیمتر و یا بزرگتر از این که به نام نظامی در ابعاداجر کف 40x40x5 سانتیمتر استفاده می شود. ولی امروزه آجر سنتی نما به سه شکل اجر سنتی،اجر دستی ,اجر سنتی لعابدار واجر ماشینی، تولید میشود.

آجر سنتی،اجر دستی، در دمای 900 تا 1200 درجه سانتیگراد پخت میشود و آجر پلاک سنتی، که ابعاد آن 20X5X2.7 سانتیمتر و نمونه های دیگر تولید و مصرف می شوند.

در حال حاضر آجرهای سنتی شکل در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.