آجرنسوزشاموتی|مشخصات آجرنسوزشاموتی؛آجرهای نسوزنما

آجرنسوزشاموتی و آجرنمانسوزشاموتی و تمام موارد مربوط به اطلاعات آجرنسوز شاموتی.

آجر های نسوز چند نوع می باشد که یکی از انواع آن آجر شاموتی می باشد که از ترکیب اکسید سیلیسیوم و اکسید آلمینیوم ساخته می شود , و آجرنسوز شاموتی در انواع مختلف می باشد.

ماده اولیه آن رس است. قسمتی از رس باید تحت عملیات قبل از پخت قرار بگیرد که در این پیش پخت در دمای 1200 الی 1500 درجه سانتی گراد و در کوره های دوار یا قائم یا کوره تونلی انجام میگرد ،که محصول این فرآیند را شاموت میگویند.برای بدست اوردن آجرنسوزشاموتی این مواد بدست آمده، که همان  شاموت میباشد  را باید خرد و دانه بندی کنند . شاموت دانه بندی شده و با مقدار معینی رس و آب ترکیب می شود. و در مرحله بعد به شکل دهی , خشک کردن و پخت می انجامد.

معمولا پخت آجر های نسوز شاموتی در دمای 1250 تا 1500 درجه سانتی گراد در کوره های تونلی انجام می گیرد.