آجر نسوز _اجرنسوز ؛اجر نسوز نما ،چیست؟کاربرد آجر نسوز نما، آجر نسوز | روش تولید آجر نسوز،آجر نسوزنما،اجر نسوز

آجر نسوز ،اجر نسوز نما،چیست؛ اجر نسوز ،اجرنسوز ؛آجر نسوز نما، نوعی مصالح ساختمانی گفته میشود که از ترکیب خاکهای چینی و خاک نسوز تولید میشود.آجر نسوز،اجر نسوز در دمای ۱۵۰۰ _۱۶۰۰ درجه سانتیگراد در کوره های تونلی تولید میشود.اجر نسوز ،اجر نسوز نما،آجرنما نسوز،طبق نوع خاکهای که ترکیب شدن بعد از پخت به رنگهای مختلف تبدیل میشود.در کارخانه های تولید کننده آجر نسوز بعد از پایان کار تولید اجر نسوز،آجر نسوز نما،طبق رنگ بندی دسته بندی شده و در کارتن بسته بندی میشود.کارخانه های که دارای برند معتبر،با اعتبار، میباشند،از آجر های تولید شده یک مرحله جداسازی وجود دارد که آجر نسوز بدست آمده ،که دارای کیفیت تضمینی و از نظر استاندارد دارای عیب و ایراد باشد ،جدا میشود و فقط آجر نسوز درجه یک و با کیفیت تضمینی در کارتون قرار گرفته و بسته بندی میشود.و آجر نسوز کاملا با کیفیت به دست مصرف کنندگان قرار میگیرد .مجموعه قصر آجر مهمترین عاملی که یکی از بهترین تولید کننده اجر نسوز میباشد ،همان پیگیری کارشناسان این مجموعه در جداسازی آجر نسوز با کیفیت و دقت در رنگ بندی آجر نسوز و بعد از این مراحل بسته بندی شده و در سراسر ایران به دست مصرف کنندگان قرار میگیرد که مجموعه قصر آجر کلیه آجر نسوز بسته بندی شده دارای کیفیت تضمینی وبا ضمانت کتبی تحویل مصرف کنندگان داده می شود .