آجر نسوز. #آجر نما؛آجر نما نسوز طرح دار؛آجر نسوز انتیک؛اجر موج دار نسوز.

 

آجر نسوز،اجر نسوز نما ،آجر نما طرح دار،اجرنسوزانتیک ،آجرنما موج دار ،آجر نما مخصوص بالکن ،اجرنما مخصوص داخل ساختمان‌.

آجر نسوز ،آجرنمانسوز یکی از انواع آجرنما ها است که بخاطر رنگ بسیار زیبا و رنگ ثابت در برابر اشعه خورشید و جذب آب مناسب بیسترین مصرف را در نماکاری جدید ساختمانها استفاده میشود.

آجر نسوز نما به چندین طرح و سایز و رنگ و مدل دسته بندی میشود.میتوان از آجرنسوز نما در نماهای بیرونی و داخل ساختمان استفاده کرد .استفاده از معدن خاک نسوز برای تولید آجرنسوز به این نام شهرت یافته است.

آجرنما نسوز موج دار

این نوع آجر یکی از مدلهای آجرنما هستند که دارای طرح و موج روی سطح آجرنما دارد که وقتی در کنار هم چیده میشود دارای اشکال زیبا و مختلف میشود که میتوان در بیرون ساختمان ،برای اجرا در باکس و برای طراحی در داخل ساختمان و بین کابینت و پشت تی وی و دیوار داخلی ساختمان میتوان از ان استفاده کرد که در دو نوع تولید میشود ،

آجر نسوز موج دار شاموتی ،آجر نسوزموج دار انگلیسی که هر کدام نسبت به طراحی نما میتوان جدا کار شود یا ترکیبی که شکل زیبای آن در کنار رنگ متفاوت زیبایی نما را بیشتر میکند ،و نسبت به قیمت آن با آجر های رستیک و آنتیک نسوز مناسب تر میباشد وهزینه کمتر میگیرد.

که در ابعاد ۱۰×۱۰تولید میشود ،حتی در کف سازی هم میتوان از این مدل آجر استفاده کرد به خاطر سطح موج دار آن از لغزنده بودن آن در زمستان و یخ زدگی جلوگیری میکند .