آجر چگونه بوجود آمده است، بناهای آجری در ایران در چه دوره ای پدید آمده است؟

قبل از شناخت آجر و پدید آمدن آن زندگی انسانها در غارها بوده است . با گذشت زمان انسان به این پی برده که با گل هایی که در دور آتش و اجاق آنها با حرارت دیدن آتش ماده ای بسیار سخت و محکم پدید می آید که از کلوخ بسیار استحکام بیشتری دارد .همچنین با گذشت زمان توانستن به این محصول شکل دهند که بر روی هم بتوانند برای سرپناه خود از آن استفاده کنند و شکل ظاهری زندگی آنها تغییر زیادی کرد .

در گذشته و زمان پادشاهان هم فرامین و حکم بر روی پوست و سنگ و آجر نوشته می شد ، علت آن این بود که ماندگاری آن نسبت به پوست و چرم بیشتر بود . این مساله نشان دهنده ی آن است که از این محصول در موارد مختلفی استفاده می شده است.

بناهای باستانی در ایران

یکی از بناهای معروف قدیمی ایران مسجد جامع اصفهان است که آجر های استفاده شده در کف این مسجد ، آجرهایی بودند که در دوره ساسانیان در آتشکده ها به کار گرفته میشده است . از این محصول در بسیاری از بناهای قدیمی ساخته بشر استفاده شده است ، بناهایی که امروزه هنوز آثاری از آن برای نسل ما باقی مانده است.

مسجد جامع اصفهان

قدمت آجر بسیار زیاد میباشد و از زمان بوجود آمدن آن تا به حال تغییرات زیادی در این ماده بوجود آمده است. آجری که با خاک رس بوجود میآمده در حال حاضر معادن بسیاری کشف شده است.

در عصر جدید بیشترین تنوع در آجرنمای ساختمان ایجاد شده که به زیبایی شهرها کمک زیادی کرده است. آجر نمای نسوز ، شیل ، قزاقی که یک عایق حرارتی و صوتی هم است نقش زیادی را ایفا میکند. سبک سنتی این محصول در خود گرمایی دارد که هر رهگذری را به خود می‌خواند و او را وادار می کند به خاطرات دور خود سفر کند. در حالی که استفاده از آجر نما در نمای ساختمان‌های امروزی به ندرت دیده می‌شود، ولی هنوز کارفرمایان خوش ذوق هستند که ماهیت اصلی آجرها را به خوبی می شناسند.

آجر در عصر جدید