آجرشیل رندوم

تعریف مختصر در ارتباط با این آجر

و آجر نمای شیل دارای رنگ ثابت و عدم تغییر رنگ درتابش نور مستقم آفتاب در مدت زمان متمادی و مقاومت مکانیکی بالا در جذب آب مناسب که باعث جلوگیری از ریزش پوسته آجر نما و مقاومت در مقابل سطوح برفکی و شوره – و مقاوم در برابر یخ زدگی در مناطق سردسیر و پر باران , کوهستانی و در مقابل پوسیدگی و سوراخ شدن آجر شیل سیار مقاوم میباشد.

استفاده از بناهای سنتی برای این آجر

درساختمانی که از آجر شیل استفاده میشود جلوه نمای سنتی را به خود میدهد.

۵/۵ * ۲۲ *