آجرنما انگلیسی رندوم

آجرنما انگلیسی رندوم ،یکی دیگر از انواع آجرنما نسوز میباشد که در نماکاری ساختمان مصرف بسیار زیادی دارد که این رندوم در هر کارتن بصورت تصادفی رنگ بسته بندی شده ودر نماکاری ساختمان هم در دستان نماکار ،بصورت رندوم اجرا شده و نمای شیک و زیبا به نمای ساختمان میبخشد.

آجرنما انگلیسی رندوم ابعاد ۷×۳۳در هر متر مربع تعداد ۳۷ عدد با احتساب بند طرفین مصرف میشود.

قیمت این محصول هر قالب ۱۶۰۰تومان میباشد.

۳۳۰ * ۷۰ * ۲۷