آجرپلاک شیل رندوم کد ۱۵.۱۶.۱۷

نقاط مثبت این قسم از آجر

 آجر شیل شوره و آلونک نمی‌زنند.

جذب آب پایین داشته و در نتیجه در برابر شرایط جوی بسیار پایدار است.

مستحکم و مقاوم در برابر آتش‌سوزی می‌باشد.

در برابر اشعه UV تغییر رنگ نمی‌دهند.

به دلیل نبود ناخالصی در موارد مصرفی نما و پخت با دمای بالا، ترک خوردگی و پوسیدگی پیدا نمی‌کنند

 

۷۰ * ۳۱۰ *