آجر سورخدار زرد و قرمز

توضیحی مختصر در خصوص این آجر

وجود این سوراخ‌ ها در آجر لفتون سبب می شود. که در هنگام دیوارچینی ملات به طور عمودی نیز در آجر نفوذ کرده و باعث استحکام بیشتر دیوار شود. آجر سوراخ دار زرد و قرمز بسیار پر دوام است.

مشخصات فیزیکی

رنگ                          قرمز

ابعاد                         ۲۱.۵×۱۰ سانتی متر

ضخامت                    ۵.۵ سانتی متر