آجر نسوز آمریکایی

آجر نسوز آمریکایی ،یکی دیگر از انواع آجرهای نسوز نما میباشد که بخاطر رنگ تیره و روشن در هر قالب آجر زیبایی بسیاری به نمای ساختمان میدهد ،و برای تولید آجر نسوز آمریکایی از حرارت بالایی استفاده میشود .همین حرارت بالا و استفاده از منیزیم در خاک این نوع آجر استحکام بسیار بالایی را دارد.

۳۳۰ * ۷۰ * ۲۷