آجر نسوز انگلیسی طرح چوب

آجر نسوز انگلیسی طرح چوب (دارچینی) در ابعاد پلاک ۷×۳۳که بصورت یک رنگ و یک دست بسته بندی شده است.که دارای ،ابعاد های مختلف همچون ۱۰×۶۰و ابعاد ۲۰×۲۰کف،و آجر نسوز  طرح چوب ال که در نماکارای بصورت تک رنگ و ترکیبی با آجر سفید نسوز نما ،بسیار زیبا و نمای شیک بوجود میاورد.

نمای آجر نسوز جدید و یک دست با آجر نسوز انگلیسی (طرح چوب) ،برای خرید این محصول با مجموعه قصرآجر رادکانی تماس حاصل فرمایید.

در شهر خود نمای جدید و نو را ایجاد کنید و.به جای نماهای تکراری و قدیمی از جدیدترین رنگها و طرحهای آجر نسوز نما  استفاده کنید .

شماره تماس ۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵

۰۹۱۱۲۷۸۳۲۵۰

رادکانی

 

۳۳۰ * ۷۰ * ۲۷