آجر کدS03

شرح محصول بالا به طور موجز

این  نوع آجر پلاک در دسته آجر نسوز قرار دارد.

55 * 265 * 27