آجر کدS15

ارئه کالای بالا به طور خاص

این کالا در کوره های آجر پزیمی باشد . و نقش کاملا کلیدی ایفا می کند. آجر نما نسوز  مناسب است.

تفاوت این آجر با سایر آجرها

این آجر را می توان به صورت ترکیبی هم به کار گرفت.

200 * 400 * 27