آجر کدS15

معرفی این محصول به شیوه اجمالی

این محصول در قیاس با بقیه محصولات ارائه شده در ارتباط با آجر دوام و استحکام بالایی دارد.  آجر نما نسور و آجر کف فرش همچنین در این بستر بسیار نقش کابردی دارد.

200 * 200 * 27