آجر کدS18

شرحیات اجمالی در خصوص این محصول

امروزه در صنعت ساختمان سازی، به کارگیری آجر در نماها به صورت چشمگیری توسعه یافته. این محصول یکی از ناب ترین آجر نما نسوز است.

علل استفاده کد برای این محصول

برای پیشگیری از نسخه های تقلبی در بازار.

70 * 310 * 27