آجر کدS20

بررسی ویژگی های محصول نامبرده به نحو اختصار

در ابتدا باید گفت که آجر کد s20 از آجر نما نسوز است . که بسیار مشهور می باشد.

تعریف آجر به طور اجمالی

این محصول از جمله مدرن ترین محصولات آجری در این بستر می باشد.

100 * 600 * 27