آجر کف فرش کد A13

مختصات این آجر به طور مختصر

امکان ارائه گزارش آزمایشگاهی کیفیت محصول . آجر کف فرش دارای لایه محافظتی می باشد.
قابل ارائه بر روی پالت یورو برای صادرات