انواع ابعاد پلاک زرد خاک رس.۴سانت الی ۷ سانت

معرفی کوتاهی درباره محصول بالا

آجر نما پلاک زرد نوعی آجر بر پایه خاک رس می باشد. آجر زرد خاک رس در سایز مختلف است.

طیف رنگ

باتوجه به میزان حرارت کوره می توان پلاک زرد کم رنگ تا زرد پر رنگ تولید نمود.

کاربرد

کاربرد عمده آجر پلاک زرد در نمای بیرونی و بعضا داخلی ساختمان است.

۲۰۰ * ۴۰ * ۲۰
۲۲ * ۵۵ * ۲۰