رستیک R08

مقدمه ای بر شیوه های آرشیتکت

در جهان کنونی که آن را می توان جهان استایل و کالر دانست.سبک رستیک زیبایی هایی اقابل وصفی به طبیعت ما افزوده است .باید این مسئله را اذعان داشت. که قشنگی این سبک ها  همچنان بخشی از قشنگی ویژه دنیا قلمداد می شود.  و ما باید به عنوان یک بشر زیبایی را دوست داشته باشیم.

احساس آرامش و راحتی برای معماران

که راحتی منحصر به فردی به اشخاص القا می کند. از گذشته تا کنون فضای راحتی و صلح بوده است.که جهت افزایش سطح این آرامش معماران. در سبک هایی مانند سبک رستیک. به طبیعت گرایی و استفاده ازنشانه های های طبیعت بهره میگیرند.

شرحیات کوتاه در خصوص روشهای خاص معماری امروزی

از جنبه ای دیگر شاید این سوال برای شما ایجاد شود. که در اصل تعابیرو متد ها و روش های سبک مدرن ، کلاسیک، ایرانی ، مراکشی و … چیست. در این عنوان می خواهیم .تا به بررسی و تحیلی سبک رستیک  اشاره کنیم.که در اصل سبک رستیک چیست.

مقایسه سبک های غربی با اسلامی

در سبک های اسلامی از نماهای تیره و بیشتر استفاده شده در قیاس با شیوه های اروپایی.

علل تمایز سبک های غربی در قیاس با سایر الگوها

از مهمترین شاخصه های آن استفاده از افراد تخصص در هر سطح می باشد.

تاریخچه کوتاه این استایل ها

توضیح مختصر درباره این که این سبک به چه زمانی بر می گردد. اصول اصلی در طراحی این سبک چه اصولی هستند.نخست شایسته است.معنی لفظی و محتوایی رستیک را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. وبعد از آن به سراغ جواب به سوالات بالا و تحلیل آن در حیطه ی دکوراسیون اشاره کنیم.

نتیجه گیری کلی در ارتباط با این سبک ها

باید گفت به عنوان سختن پایانی احترام و ارزش قائل شدن برای تمامی شیوه ها اهمیت به سزایی دارد.

25 * 260 * 25
35 * 310 * 25