پلاک شیل ۷سانتی رندوم نامنظم کد ۲۲و۳۳

توضیحاتی درباره این آجر

کاربرد : جهت نماکاری و پوشاندن سطح دیوار

تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : حدود 45 عدد

 تمامی آجرنماهای پلاکی آجر شیل به صورتآ بسته بندی در کارتن به همراه شیرینک پلاستیکی عرضه میگردد