پلاک نسوز S09

آجر نما نسوز سفید صدفی پلاک

قیمت هر قالب ۱۸۰۰ تومان

قیمت هر متر مربع با احتساب بند طرفین ۷۲۰۰۰ تومان

قیمت قابل تغییر میباشد

برای کسب قیمت جدید شماره زیز تماس بفرمایید

۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵ رادکانی

۳۱۰ * ۷۰ * ۲۵