کف فرش خاک رس گلبهی

شناخت کوتاهی درباره محصول

آجر خاک رس معمولابرنگ زرد در می آید.برای تولید رنگ گلبهی روش های متفاوتی است.

رنگ بندی های گوناگون این آجر

کد گلبهی در سه رنگ صورتی کم رنگ کد11 ، صورتی متوسط کد22 وصورتی پر رنگ کد33است.آجر زرد خاک رس در نمای بیرونی و بعضا داخلی مانند حیاط ،راهرو ها ساختمان است .

۲۰۰ * ۲۰۰ * ۲۲