آجرسوراخدار۵/۵سانتی شیل

استفاده از این محصول جهت زیبایی نما

آجر نما ده سوراخه زرد ( لفتون زرد) یا آجر سوراخدار قرمز و زرد یکی از انواع آجرهایی است. که  در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد.آجر نما ده سوراخه به آجرنما لفتون یا آجر نما سوراخدار یا آجر سوراخدار یا آجر نما سوله سازی معروف است . از مزایای آجر ده سوراخ این است. که میتوان هم با آن دیوار های حایل و غیر حایل ایجاد کرد. و هم پس از ایجاد دیوار و بند کشی به عنوان نما از آن استفاد کرد. یعنی دیگر نیازی به ایجاد نمای جدید نمی باشد.

موارد کاربرد این محصول

این محصول به منظور کاهش وزن آجر و عایق بندی و همچنی ایجاد ایجاد خلا بوجود آمده اند.

 

۵۵ * ۲۲۰ * ۱۱۰