آجرسوراخدار ۴ و ۵ و ۵/۵و۷سانتی

انواع محصول آجر سوراخدار

کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود. و چون این آجر سوراخدار قرمز و زرد درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد. و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد

شرحیات مختصر در خصوص این محصول

از این آجر بیشتر جهت نما و دیوار سالن و سوله ها و بناهای صنعتی به کار گرفته شده است.

 

۵۵ * ۲۲۰ * ۱۰۰