آجرشیل A12

آجرنما آنتیک با رنگ طبیعی واستحکام بالا بعد از تولید این محصول با فشار آب به حالت سنتی و نمایان شدن سنگ ریزه های داخل این آجر ،این آجرنما را بسیار زیبا و کاملا سنتی نمایان میشود که در نمای داخلی و نماهای بیرون ساختمان قابل استفاده میباشد

۱۰۰ * ۱۰۰ * ۲۷