آجر نسوز نامنظم کد A09

آجر نما آنتیک یا آجرنسوز آنتیک، یکی از انواع آجر نسوز های طبیعی مدرن می باشد که طرح آن بر گرفته از سنگ های طبیعی طراحی شده است
و کاربرد زیادی در طراحی داخلی و خارجی دارد.

آجر آنتیک دارای خلل و فرج خاصی بر روی سطح خود می باشد که باعث زیبایی این نوع آجر می گردد، در بعضی از طرح های آجرنما نسوز آنتیک ، آجرها حالت نامنظم دارند و نما ساختمان را متفاوت از نمای آجری نشان می دهند.

۲۰۰_۱۰۰ * ۷۰ *