آجر نسوز کف S04

آجر نسوز نما کف فرش ؛این نوع آجر نما که بعنوان آجر ۲۰×۲۰شاموتی گرانیتی نام برده میشود ،هم در نمای ساختمان و تزئینات داخلی و هم در کف سازی حیاط و پیاده روها استفاده میشود ،دارای رنگ زیبا و ماندگاری در برابر نور و سرما و گرما میباشد

آجر نما نسوز شاموتی کف فرش

قیمت هر قالب ۳۲۰۰ تومان

قیمت هر متر مربع با احتساب بند طرفین ۷۴۰۰۰ تومان

قیمت قابل تغییر میباشد

برای کسب قیمت جدید شماره زیز تماس بفرمایید

۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵ رادکانی

۲۰۰ * ۲۰۰ * ۲۵