آجر ال نسوز ۷ گرد

ال نسوز ۷ گرد

بسته بندی: کارتنی و شرینگ این یکی از اقسام آجر نما نسوز می باشد.

تعداد در هر متر مربع: 12 طول

تعداد در هر بسته:20