آجر ال نسوز 5.5 تیز

مورد کاربرد در نمای ساختمان

 از مناسب ترین آجر نما نسوز مناسب برای آجر دور پنجره
آجر ال تیز برای گوشه ها و خم های 90 درجه
کیفیت بالا و قیمت مناسب