آجر قزاقی پلاک آنتیک قرمز

آجر قزاقی آنتیک ،آجر پلاک آنتیک قزاقی ،آجر قزاقی پلاک آنتیک قرمز.

یکی دیگر از نماهای آجر قزاقی ،آجر پلاک آنتیک قزاقی آنتیک میباشد که طبق تصویر رنگ قرمز آن که دارای رنگ بسیار زیبایی دارد و این مدل برای نمای داخلی و بیرونی استفاده میشود که بصورت آجر پلاک آنتیک قزاقی میباشد.

۲۲۰ * ۵۵ * ۲۵