آجر نما قزاقی نیمه رنگ پوست پیازی

آجر نما قزاقی نیمه رنگ پوست پیازی

این نوع آجر قزاقی در نمای ساختمان استفاده میشود ،نمای بیرون و نمای داخل ساختمان ،که دارای ابعاد کاملا  نصف  قزاقی کامل  میباشد  ، که ابعاد آن ۲۰×۵/۵×۵/۵یا۲۱×۵×۵/که بنام قزاقی نیمه شناخته شده است که در رنگ سفید ،گلبهی ،که همان  پوست پیازی  هم گفته میشود ، اخرا  یا همان قرمز ،زرد ،و ابلق از رنگهایی هستند که این آجر قزاقی تولید میشود که کاملا بصورت سنتی و با دست کارگر در کورهای سنتی تولید و پخته میشود .

۲۰۰ * ۵۵ * ۵۵